Bítov kemp - Korolupy - Podhradí - Vranov zámek - Bítov kemp CLONED FROM ROUTE 610667