NMnV-Dolne Srnie-Bosaca-Brezova-Mikulcin vrch-Stary Hrozenkov-Zitkova-Dubrava-Hrabovka-Chocholna-Stvrtok-Haluzice-Dolne Srnie-NMnV
Really delete this route forever? (This can not be undone!) Yes, delete route forever! Cancel