яз. Огняново - Елин Пелин - Равно поле - Кривина - София