Ресен - Царев Двор - Козјак - Ѓавато (Чешми) и назад!!!