Dubnica-Nemsova-Skalka-Hrabovka-Nemsova-Bolesov-Dubnica