Kašelj - Lipoglav - Javor - Volavlje - Mala štanga - Janče - Besnica - Javor - Pečar - Kašelj