Official Route

Südschwarzwald-Radweg

272 km Mapped distance
unknown Stoupání
unknown Klesání


Cyklostezka Jihem Černého lesa (německy Südschwarzwald-Radweg) je 264 kilometrů dlouhá okružní cyklotrasa v oblasti jihu Černého lesa. Naprostá většina cyklotrasy vede územím německé spolkové země Bádensko-Württembersko, ale součástí jsou zajížďky do francouzského Alsaska a švýcarské Basileje.  More information on Wikipedia ...


1,0
(1)Top