Kaltern'12/Tour 4: Salite Trodena, Passo SanLugano, Passo di Lavaze

100 km
2.415 m
2.413 m
Kaltern'12/Tour 4: Salite Trodena, Passo SanLugano, Passo di Lavaze