addalert addcircleoutline addlocation add arrow-down-left arrow-down-right arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up-right arrow-up ascent assessment bin bookmarkoutline calendar-add calendar camera caret-down caret-left caret-right caret-up check chevron-down chevron-right clock close cloud-upload cog collectionsbookmark content-view-grid content-view-list datacheckerflag1 datadownload data-upload descent directions expandhorizontal expand-horizontal-2 expand-horizontal expand-vertical eye-off eye fileadd1 filecopy filenew2 filestatisticadd2 filetaskssubtract file-images-upload fullscreenexit gauge groupadd heart home infooutline info link list-number location-pin lock logout map mobile morevertical mylocation navigateprevious navigation-drawer nearme noteadd pen pencil-write pencil personoutline pindrop place playcirclefilled playlistaddcheck power-button publish refresh remove return routes-favourites scissors search share starhalf staroutline star supervisoraccount synchronize2 text-redo time-upload timeline timer track-route trendingflat trendingup user-add users visibility vote-star-banner warning zoomin badge1 medal3 medal5 starbanner starcircle starsubtract

Tirsdag mellemrute Nord

56 km Distanz
40 m Aufstieg
40 m Abstieg

(0 Bewertungen)

Tirsdag mellem 56 km:

1. Tjørring Kirke: Den er opført i romansk byggestil i 1100-tallet. Kirken har dannet forbillede for den kirke, der er opført som museumskirke på Hjerl Hede. Jens Vejmand er begravet på kirkegården ved Tjørring Kirke.

 

2. Jens Vejmands Mindesten: På vejmand Jens Nielsens 150 års fødselsdag rejstes i 1982 et monument udført af kunstneren Erik Heide. Her fik Jeppe Aakjær i 1901 ideen til digtet "Hvem sidder der bag skærmen". Vejmand Jens Nielsen blev begravet på Tjørring Kirkegård i februar 1901. Få meter nord for Erik Heides monument står en "2 fjerdingsvejsten", en af de såkaldte "Ole Rømer-milesten" opsat omkring 1790.

 

3. Løvbakkerne Naturcenter og Løvbakke Skov er et attraktivt naturområde nord for Herning ved Gullestrup. I Løvbakkerne forefindes: Friluftsfaciliteter, huggehus, naturrum, og udstillingen: Skovens Hemmeligheder, på Løvbakke Naturcenter.

Løvbakke Skov er et resultat af et skovrejsningsprojekt.  Den består af Løvbakke Plantage, som er ejet af Herning Kommune, samt en række nyplantede landbrugsarealer, som er ejet af Skov- og Naturstyrelsen ved Feldborg Statsskovdistrikt.  En 1,9 km lang asfalteret natursti, velegnet til handicappede og til motion på hjul blev indviet i maj 2011. Her kan du bl.a. bruge løbehjul, rulleskøjter, rulleski, rollator, kørestol eller 3-hjulet cykel. Med cyklen kan man også tage på safari. I Løvbakke dyrehave, hvor op imod 50 dådyr går frit omkring. Dyrene blev sat ud i efteråret 2013. Hovedparten af dyrene kom fra den dyrehave i Silkeborg, der blev nedlagt i forbindelse med den nye motorvejsforbindelse mellem Silkeborg og Herning.

 

4. Sindinggaard: Gården omtales første gang i et brev i 1480, hvor slægten Harbou ejede gården. Hovedbygningens midterfløj er bygget i 1730 af ejeren Frantz Rantzau. I 1830'erne blev gården reddet, da ejeren vandt i lotteriet. Gården er beliggende ved Sinding Kirke. I dag ejes gården af Stine og Pagh Mørup.

 

5. Ørre Kirke: Er en lille landsbykirke med sit eget særpræg. Der er åbent for alle gæster i dagtimerne.

 

6. Nybro-Ørre: Storåen var efter sidste istid en 300 m. bred smeltevandsflod. Flere steder i ådalen er der terrasseformede skrænter, som viser, hvor floden har haft sine bredder i de forskellige perioder, efterhånden som vandmængden har været aftagende. I området Ørre - Nybro findes der i dag et meget sammensat landskab, der veksler mellem dyrkede marker, plantager, heder samt eng- og kærområder.

 

8. Nygaard Gl. Skole: Skolen blev taget i brug ca. 1820, idet skoleloven fra 1814 fastslog, at ingen børn måtte have mere end end en fjerdingvej til skole. D. V. S. ca. 2 km. Nygaard skole blev nedlagt som skole i 1968, der var da 13 elever tilbage. Den gamle skolestue findes nu på Herning Museum, med inventar fra både Nygaard skole og andre af omegnens nu nedlagte skoler.

 

9. & 10. Fattighus og Blicherstenen: På den ensomme Ørre Hede opførtes i 1816 et lille fattighus til kæltringen eller taterkongen Johannes Axelsen. Dette blev begyndelsen til en fattighuskoloni kaldet Sammelstedby, som ligger på grænsen til Simmelkær Sogn. De fattige indbyggere fik overladt mindre hedelodder til dyrkning. Det er her, at Blicher skal have overværet det i 'Kæltringliv' skildrede kæltringbal. Huset blev nedrevet i 1892, og 16.08.1917 rejstes på tomten en mindesten.

 

11. Sunds Sø: Sunds Sø er Danmarks største hedesø, i alt 127 ha. Cirka 7 km nord for Herning, Midtjylland, kan du finde søen omgivet af flot natur og sommerhuse. Du kan enten tage en dukkert, sidde og nyde stilheden eller gå/løbe en tur på stien, der strækker sig hele vejen rundt om søen - en dejlig rute på 5,5 km. Der er derudover rig mulighed for at fiske i søen, hvilket gør den til et populært sted for lystfiskere.

 

12. Blicher-Museet - Herningsholm: Her vises historien om Midtjyllands ældste profane bygning og et af Hernings væsentligste historiske monumenter. I udstillingen indgår oprindelig inventar, der for nylig er tilgået Herning Museum.

Herning Kommune kendetegnes ved sin kunstglæde. Områdets økonomiske udvikling skabte mulighed for at erhverve kunst. Men kunstnerne selv kom her også, draget af hedens store vidder og den uberørte natur. Hvor hverdagslivet kan opleves på Herning Museum, kan hedens malere og forfattere ses på Blichermuseet på herregården Herningsholm. Kunstnerne bidrog til vore dages opfattelse af heden, som den blev set med kunstnerøjne. Her finder du landskabsmaleriet, som afbilleder det i dag forsvundne midtjydske hedelandskab, samt en række genstande bl.a. originalmanuskripter af H. C. Andersen og St. St. Blicher, der i deres indhold berører landsdelens særegne ånd og kultur.

  


0,0
(0)icon-helpcenter
icon-helpcenter
icon-helpcenter
Bikemap Newsletter
Top