Öffnet Route in mobilem Browser oder in der App

Z Povrazníka na Žiarec a späť

von Peter Miklos

Začiatok je v malebnej obci Povrazník, odkiaľ sa ide asfaltovou cestou do sedla pod Jaseňový vrch, potom mierne nadol popod hrebeňom a krásnou Martinovou dolinou popri potoku Zolná. Skoro na jej konci plynulo prejdeme na lesné cesty, ktorými vystúpame až na kótu Žiarec na hrochotskom hrebeni Poľany. Odtiaľ je kúsok do parádnej prírodnej rezervácie Pri Bútľavke alebo sa môžeme pokochať krásnymi výhľadmi do Hrochotskej doliny a na Jánošíkovú skalu. Zo Žiarca sa potom trochu vrátime a po turistickej modrej zídeme cez Oravcovo k Veľkej Zolnej. Kúsok poniže smerom na Ponickú hutu začína lesná zvážnica, ktorou vystúpame po kopci Granátka až do sedla pod Jaseňovým vrchom a bočnou cestou zídeme späť na Povrazník.

(cloned from route 3422147)


Routenübersicht

Routendetails