Alpentour'04/1.Etappe: Madulain - Bormio, mit Ofen-Pass, Umbrail, Stelvio

93 km
2.101 m
2.585 m
Alpentour'04/1.Etappe: Madulain - Bormio, mit Ofen-Pass, Umbrail, Stelvio