Öffnet Route in mobilem Browser oder in der App

VELOREGIO_13.

von VELOREGIO

HU

 

Ez a hatvan kilométeres körtúra egy kicsit nagyobb kört tesz a Ság-hegy körül, mint a 3-as számú, amely szintén Celldömölkről indul – mivel inkább észak felé kalandozik el, a nagyobb kilométerigényűek kombinálhatják is vele, vagy két különböző napon, Celldömölk kiindulással egy hétvégi csillagtúrázáson is be lehet járni őket, a túrák közé beiktatva egy látogatást magára a hegyre. Celldömölköt a Pápai utcán hagyjuk el, majd a 8611-es úton rögtön balra térünk le, hogy áttekerjünk Kemenesszentmártonra, majd Vönöckre, onnan pedig a domb túloldalán a Rába mellett fekvő Kenyeribe, utunk legészakibb pontjára. Az Ady úton balra kanyarodunk, és elhagyva a templom és a Sziráky-kastély épületét, Csöngén át jutunk el Ostffyaszonyfára (innen indul az út Uraiújfalu felé a Rába-hídon, ez kis kitérőt jelent, ha esetleg a folyót is megnéznénk). Ostffyasszonyfától továbbra is dél-délnyugatnak tartunk, a Pannonia-Ring mellett felkaptatunk a dombra, és a túloldalán leérünk Hegyközségbe. Innen opcionálisan Sárvárra is begurulhatunk, vagy a 84-es úton elérjük Gércét, ahonnan alacsony forgalmú utakon kerüljük meg a Ság-hegyet délről, Vásárosmiskén és Kemeneskápolnán keresztül Celldömölkig.

 

DE

Dieser sechzig Kilometer lange Kreis bildet einen etwas größeren Kreis um den Ság-Hügel als die Tour Nummer 3, die ebenfalls in Celldömölk beginnt - da die Tour sich nach Norden bewegt, können die beiden kombiniert werden, oder an zwei verschiedenen Tagen, mit einen Urlaub in Celldömölk am Wochenende absolviert werden, kombiniert mit Wanderwegen auf dem Berg selbst. Wir verlassen Celldömölk auf der Pápai Straße und biegen dann links auf der Straße 8611 nach Kemenesszentmarton und dann nach Vönöck und dann über den Hügel nach Kenyeri in der Nähe der Rába, dem nördlichsten Punkt unseres Weges. Auf der Ady-Straße biegen wir links ab und verlassen die Kirche und das Sziráky-Schloss, über Csöngen erreichen wir Ostffyaszonyfa (die Straße nach Uraiújfalu beginnt an der Rába-Brücke, die einen kleinen Umweg darstellt, wenn wir den Fluss sehen möchten). Von Ostffyaszonyfa geht es weiter in Richtung Südwesten, neben dem Pannonia-Ring, wir steigen auf den Hügel und über den Berg erreichen wir Hegyközség. Von hier aus können wir nach Sárvár fahren oder auf der Straße 84 Gérce erreichen, von wo wir den Ság-Berg von Süden über Vásárosmiské und Kemeneskápolna nach Celldömölk umgehen können.

 

EN

This 60-km trip makes a bigger circle around Ság-hegy than No. 3 that also starts in Celldömölk – since this goes north the two can be combined either in a one-day trip or a two-day trip starting from the city and even visiting the mountain itself. Leave Celldömölk on Pápai utca then turn left on route 8611 to reach Kemenesszentmárton then Vönöck and on the other side of the hill Kenyeri that is on the bank of Rába and also the northernmost point of the trip. Turn left on Ady út and after leaving the church and the Sziráky castle reach Ostffyaszonyfa through Csönge (you may go towards Uraiújfalu on the Rába bridge if you want to see the river). From Ostffyasszonyfa continue south-southwest and climb the hill next to the Pannonia-Ring to reach Hegyközség on the other side. From here you can go to Sárvár or reach Gérce on route 84 from where circle around Ság-hegy on low traffic roads until you reach Celldömölk through Vásárosmiske and Kemeneskápolna.


Routenübersicht

Routendetails