Öffnet Route in mobilem Browser oder in der App

Wiślana Trasa Rowerowa na terenie Gminy Miedźna.

von ugmiedzna

Wiślana Trasa Rowerowa jest ogólnopolskim szlakiem rowerowym opierającym się o najważniejszą i najbardziej symboliczną z polskich rzek – Wisłę. Jest z zasady wyłączoną z ruchu zmotoryzowanych drogą dla rowerzystów. Jest szlakiem, który umożliwia turyście bezpieczne przemieszczanie się oraz daje szansę poznania mijanych po drodze subregionów. Całość trasy liczy ponad 1000 km.

"Wiślana Trasa Rowerowa" zaczyna się na zaporze nad Jeziorem Czerniańskim przy zbiegu Czarnej i Białej Wisełki i prowadzi aż do ujścia rzeki do Morza Bałtyckiego, czyli do Gdańska.

Schemat przebiegu " Wiślanej Trasy Rowerowej" odpowiada zasadzie "filozofii rybiego kręgosłupa i ości". Od takiej trasy (tzw. kręgosłupa), w punktach węzłowych odchodzą pętle (tzw. ości), czyli oznakowane trasy regionalne i lokalne, o zróżnicowanym stopniu trudności, prowadzące do wszystkich ciekawych miejsc i atrakcji w okolicy.

 

Wiślana Trasa Rowerowa na odcinku w Gminie Miedźna liczy 8,2 km a swój początek ma w Bodzowie na ul. Topolowej na granicy z Gminą Pszczyna. Od tego miejsca do Leśniczówki „Wola” WTR pokrywa się z Międzynarodową Trasą Rowerową „Greenways”.

Szlak od znaku „Miedźna” biegnie na wschód w otoczeniu obszaru leśnego przez 500m.Gdy skończy się las, po obu stronach trasy rozpoczyna się odcinek z widokami: rozciągają się tereny otwarte, uprawy, posesje i gospodarstwa. W takim otoczeniu po ok. 600m docieramy do skrzyżowania przy drewnianym krzyżu z białą figurą Jezusa Ukrzyżowanego.

Na skrzyżowaniu przed krzyżem należy skręcić po skosie w lewo z ul. Topolowej w podporządkowaną ul. Poprzeczną między posesje. Po ulicy Poprzecznej przejazd bardzo krótki, szlak WTR odchodzi po 100m w lewo pod kątem prostym. Teraz po lewej stronie znajdują się gospodarstwa a po prawej pola uprawne. Od zakrętu po 160m zaczyna się las. Droga asfaltowa przechodzi w szutrowo-gruntową. Po niej 200m i kolejny skręt w prawo na asfalt (ul. Leśna). Z prawej strony trasie towarzyszy las. Z lewej na przestrzeni kilkuset metrów rozciąga się otwarty obszar z uprawami i kompleks łąk torfowych, za którymi rozciąga się ściana lasu. Po 400m dojeżdżamy do wieloramiennego skrzyżowania. Szlak podąża na wprost ulicą leśną wśród rzadkiego zadrzewienia. Po 200m od skrzyżowania trasa przechodzi nad małą strugą zasilającą stawy znajdujące się w pobliżu. Od drogi oddziela je okazałe ogrodzenie. 100m od stawów odchodzi droga do oczyszczalni ścieków typu „Lemna”. Za trasą podążamy prosto ul. Leśną jeszcze 400m wśród otwartej przestrzeni do skrzyżowania przy wielkiej lipie. Obok niej stoi zabytkowy krzyż z trzema figurkami u podstawy z 1832r.

Przy krzyżu z podporządkowanej ul. Leśnej szlak Wiślanej Trasy Rowerowej skręca w lewo w prostopadłą ul. Miodową. Teraz szosa biegnie na północ mając po lewej stronie niewysoki lecz zwarty zagajnik, po prawej szpaler drzew na poboczu, za nim pola a w oddali widać gospodarstwa. 400m od krzyża droga Greenways skręca w prawo. Oddalamy się od brzegu lasu. Po obu stronach szosy stoją okazałe lipy i trasa nabiera charakteru alei. Jest to bardzo urokliwy odcinek trasy. Za zakrętem po lewej stronie znaczny obszar nieużytków za którym widoczna jest ambona myśliwska. Na prawym obrzeżu rozciągają się rozległe widoki pól uprawnych i użytków zielonych. W tej malowniczej scenerii dojeżdżamy do posesji we Frydku. Nasz szlak wiedzie dalej ul. Miodową do skrzyżowania przy okazałej willi z betonowym ozdobnym parkanem.

Na skrzyżowaniu zjeżdżamy pod kątem prostym w lewo na asfaltową ul. Dębową. Otoczenie ma charakter wiejski – mijamy gospodarstwa, posesje, pola. Pośród tego sielskiego krajobrazu podążamy na północ przez 400m i po przekroczeniu niewielkiej strużki ul. Dębowa pokonuje esowaty zakręt w delikatnym podjeździe. Asfalt przechodzi w nawierzchnię szutrową dobrze utwardzoną. Po pokonaniu tego utrudnienia trasa zmienia kierunek na wschodni. Po chwili ponownie wjeżdżamy na asfalt. Krajobraz nie ulega większej zmianie. Jedynie od północy dotychczasową widokową przestrzeń zaczyna zamykać zwarta ściana lasu. 600m od esa szlak dochodzi do skrzyżowania z ul. Leśną. Skręcamy w lewo i wśród pól jedziemy jeszcze 150m do rozstaju dróg szutrowych przy skraju lasu, gdzie kończy się asfalt.

Na rozdrożu szlak WTR skręca w prawo w szutrową drogę biegnącą do lasu. Mijając okazały dąb zagłębiamy się w rozległy kompleks leśny i kierując się na wschód przemierzamy las po dobrze utrzymanej drodze leśnej o podłożu szutrowym, miejscowo bitym, przez 2,5km. Drogę, po której biegnie trasa, regularnie przecinają dukty leśne oznaczające podział na rewiry obszarów leśnych. 800m od skraju lasu szlak przecina prostopadle asfaltowa ul. Wojciecha Korfantego. Mijając ją, naszą wycieczkę kontynuujemy jadąc lasem z przewagą sosen i młodników który przechodzi w starodrzew grądowy. O czystości środowiska naturalnego świadczą liczne kopce mrowisk i bogate runo leśne po obu stronach drogi. Jest to najpiękniejszy fragment trasy w Gminie Miedźna.

Po przejechaniu przez las dystansu prawie 2,5km docieramy w sąsiedztwo Leśniczówki „Wola”.

Przy leśniczówce szlak WTR odbija w lewo i drogą leśną prowadzi ponownie w głąb lasu. Po przejechaniu 1.7 km trasę przecina asfaltowa ul. Korfantego na którą wjeżdżamy kierując się w prawo. Asfaltem pośród lasu Wiślana Trasa Rowerowa na terenie Gminy Miedźna biegnie jeszcze przez ok. 600m. Dalej WTR wjeżdża do Międzyrzecza na teren powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

 

 

 

 


Routenübersicht

Routendetails