12 Lompoc - Santa Barbara

  88 km
  5.530m
  6.020m