addalert addcircleoutline addlocation add arrow-down-left arrow-down-right arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up-right arrow-up ascent assessment bin bookmarkoutline calendar-add calendar camera caret-down caret-left caret-right caret-up check chevron-down chevron-right clock close cloud-upload cog collectionsbookmark content-view-grid content-view-list datacheckerflag1 datadownload data-upload descent directions expandhorizontal expand-horizontal-2 expand-horizontal expand-vertical eye-off eye fileadd1 filecopy filenew2 filestatisticadd2 filetaskssubtract file-images-upload fullscreenexit gauge groupadd heart home infooutline info link list-number location-pin lock logout map mobile morevertical mylocation navigateprevious navigation-drawer nearme noteadd pen pencil-write pencil personoutline pindrop place playcirclefilled playlistaddcheck power-button publish refresh remove return routes-favourites scissors search share starhalf staroutline star supervisoraccount synchronize2 text-redo time-upload timeline timer track-route trendingflat trendingup user-add users visibility vote-star-banner warning zoomin badge1 medal3 medal5 starbanner starcircle starsubtract

MTB KOŁO MARATHON

55 km Distance
120 m Ascent
120 m Descent

(1 rating)

Na zawodników czekają długie szybkie odcinki, techniczne podjazdy i zjazdy, różnorodna nawierzchnia oraz wszystkie możliwe przeszkody terenowe. Znajdą się również wąskie ścieżki, a na całej trasie dużo miejsc do wyprzedzania.

Trasa maratonu jest poprowadzona drogami i szlakami turystycznymi  w obrębie miejscowości Koło, Gozdów, Trzęśniew, Waki, Dąbrowice i z powrotem.

W krajobrazie okolicy dominują tereny otwarte, zajęte przede wszystkim przez pola uprawne. Znajdują się tu też liczne pomniki przyrody – głównie drzewa. Cały obszar stanowi ostoje ptactwa wodnego. Zespół wzgórz i pagórków morenowych pokrytych lasami obejmujący południowo-zachodnią część trasy maratonu.

Ukształtowanie powierzchni trasy maratonu jest zróżnicowane. Różnica wysokości pomiędzy najniżej położonym punktem - około 86 m n.p.m., w dnie doliny Warty koło wsi Tury, a kulminacją ostańca denudacyjnego w rejonie Białkowa Górnego 170,9 m n.p.m. sięga 85 m. W terenie obok płaskiego terenu dominują głównie wzgórza i pagóry.


5.0
(1)icon-helpcenter
icon-helpcenter
icon-helpcenter
Bikemap Newsletter
Top