Lučenec - Vidiná - Podrečany - v.n. Ružiná - Vrchdobroč

34 km
906 m
230 m
Lučenec - Vidiná - Podrečany - v.n. Ružiná - Vrchdobroč