Opens route in mobile browser or app

Płosa -Rościszów

by mK

W Płosie mieszkało przed II wojną 25 Niemców. Był bar. Wszyscy zostali deportowani w 1946r.

W Rościszowie był Hotel Robotniczy DIORY. Dowożono autobusem zakładowym(1963)


Route Overview

Route Details