Opens route in mobile browser or app

Dedinky - prameň Hrona - Dedinky

by Ďusi

Cez Stratenský kaňoň po prameň Hrona a späť cez "cyklotrasu" pri Dobšinskej Maši


Route Overview

Route Details