Opens route in mobile browser or app

Murale w Łodzi, m.in. galeria Urban Forms

by szlak-rowerowy

Wycieczka szlakiem murali w Łodzi. 13 sierpnia 2014 r.


Route Overview

Route Details