Veľký Krtíš - Veľký Lom - Senné - Dolná Strehová - Pôtor - Veľký Krtíš

47 km
470 m
470 m
Veľký Krtíš - Veľký Lom - Senné - Dolná Strehová - Pôtor - Veľký Krtíš