Albanie 4den - Gjirokastra - Ksamil

66 km
604 m
924 m
Albanie 4den - Gjirokastra - Ksamil