Ruffecc - Poitiers

76 km
245 m
251 m
Ruffecc - Poitiers