Veľký Krtíš - Kosihovce - Trebušovce - Lesenice - Ďarmoty - Veľký Krtíš

48 km
276 m
276 m
Veľký Krtíš - Kosihovce - Trebušovce - Lesenice - Ďarmoty - Veľký Krtíš