LEJOG Day 7 - Chester YH to SlaidburnYH

133 km
677 m
556 m
LEJOG Day 7  - Chester YH to SlaidburnYH