Opens route in mobile browser or app

Arta runden

by Vegard Breen

Ideal for store grupper som vil holde høy fart og en noe flatere tur. Fine veier for lagtempo. Ofte brukt av Team Joker Icopal


Route Overview

Route Details