addalert addcircleoutline addlocation add arrow-down-left arrow-down-right arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up-right arrow-up ascent assessment bin bookmarkoutline calendar-add calendar camera caret-down caret-left caret-right caret-up check chevron-down chevron-right clock close cloud-upload cog collectionsbookmark content-view-grid content-view-list datacheckerflag1 datadownload data-upload descent directions expandhorizontal expand-horizontal-2 expand-horizontal expand-vertical eye-off eye fileadd1 filecopy filenew2 filestatisticadd2 filetaskssubtract file-images-upload fullscreenexit gauge groupadd heart home infooutline info link list-number location-pin lock logout map mobile morevertical mylocation navigateprevious navigation-drawer nearme noteadd pen pencil-write pencil personoutline pindrop place playcirclefilled playlistaddcheck power-button publish refresh remove return routes-favourites scissors search share starhalf staroutline star supervisoraccount synchronize2 text-redo time-upload timeline timer track-route trendingflat trendingup user-add users visibility vote-star-banner warning zoomin badge1 medal3 medal5 starbanner starcircle starsubtract

Cyklotrasy 019 - Džbán (Po stolových horách tajemnou krajinou)

50 km Distance
930 m Ascent
930 m Descent

(1 rating)

http://cyklotrasy.net/cyklo019.htm

Opuštěná krajina severozápadně od Prahy připomíná Ztracený svět se stolovými horami. Dinosauři tu na rozdíl od Doylova románu nežijí, ale stop po pravěkých lidech i našich nedávných předcích tu byla nalezena celá řada. Ze starší doby kamenné pochází nález pěstního klínu u Mutějovic, neznámého stáří je opuková hlava keltského válečníka i tajemné Nečemické a Kounovské kamenné řady. Na plochých návrších leží pozůstatky hradišť, obývaných tisíce let a v údolích jsou skryty středověké vesnice s kamennými domy z místní opuky. A cyklisté tu za celý den v hustých lesích nepotkají živou duši.

Cycle trails 019 – Dzban (Jug)

Over the table-topped mountains in the mysterious region

The abandoned landscape northwest of Prague reminds of the Lost World with table-topped mountains. The dinosaurs, unlike Doyle's novel, do not live here, but the trace of prehistoric people and our recent ancestors has been found here. From the older stone age comes the finding of a stone chopper from Mutějovice, the unknown age is the head of the celtic warrior and the mysterious Nečice and Kounov stone rows. On the flat hills there are remains of fortified villages, inhabited for thousands of years, and medieval villages with stone houses from the local opoka are hidden in the valleys. And cyclists do not touch a living soul in dense forests all day long.


5.0
(1)


icon-helpcenter
icon-helpcenter
icon-helpcenter
Bikemap Newsletter
Top