Opens route in mobile browser or app

Maniak 2019 - 250 km

by Tomáš Ondrušek

Maniak - popis tratě: 

Maniak je náročná trať s množstvím kopců a krásných výhledů, skutečná výzva, která vám přiroste k srdci. Zavede vás až na Šumavu k hranici s Německem a vracet se budete přes Český les. Trať je obousměrná, lze tedy kontrolní body prohodit, ale doporučujeme jet po směru hodinových ručiček (směr Rokycany). 

Kontrolní body: 

  1. Rokycany – razítko na nádraží ČD (foto obce)
  2. Sušice - foto označení obce  
  3. Železná Ruda – razítko IC, muzeum, Benzina, foto označení obce  
  4. Všeruby - foto označení obce  

Náročnost - Trať je z 90% tvořena hladkým kvalitním asfaltem, z 10% méně kvalitními, ale velice dobře sjízdnými úseky.  

Podrobnější popis: 

Start a cíl všech tratí Fanatika je u Ranče Šídlovák. Doporučený start 6.00 - 7.00 hod  

Po výjezdu ze startu trať doporučujeme jet po Gerské ulici a na první světelné odbočíme do leva. Poté pokračujeme přes sídlište po hlavní. Na téčku doprava a na další křižovatce odbočíme do Nýřanské a sjedeme z kopce k Plaské ulici (Třemošná, Plasy - Plzeň). Následně již po cyklostezce okolo Boleveckého rybníku. Dále pokračujeme směr Rokycany, kde je první kontrolní bod. Další kontrolní bod je v Sušici, s možností občerstvení. Odtud se vydáme na Šumavu. V Železné Rudě získáme další razítko na IC, nebo v Muzeu, Benzince, popř. si vyfotíme označení obce na výjezdu. Vydáme se přes Nýrsko do Všerub, kde je poslední kontrolní bod. Projedeme historickým městem Přeštice a přes Štěnovice se vrátíme zpět do Plzně.

POZOR : V Sušici jeďte směr Hartmanice (označeno jako slepá). Hartmanice jsou průjezdné viz. navigace této trasy (před čerp. stanicí do leva). Za Hartmanicemi se pokračuje bez komplikací směr Žel. Ruda.


Route Overview

Route Details