Opens route in mobile browser or app

Košaški dol - Bresternica - Veliki Boč - Žavcar - Zg.Slemen - Radečka grapa - Kungota - Košaki

by Jure Žagar


Route Overview

Route Details