Opens route in mobile browser or app

Menorca a peu: camí de Cavalls, punta Nati-Ciutadella

by Suni Belliure

Cinquena i darrera etapa del recorregut nord del camí de Cavalls.


Route Overview

Route Details