Tušila - Boračko jezero

44 km
750 m
1,545 m
Tušila - Boračko jezero