Opens route in mobile browser or app

Košice - Bukovec - Jasov - Vodopád Háj - Rudník - Nižný Klátov - Košice

by Marcel Fitere

Trasa je určená pre cestné bicykle. Môžeme však využiť aj horské ak iné nemáme. Dofúkneme pneumatiky naplno pôjdeme po asfaltových cestách. Trasa sa začína pod kalváriou pri amfiteátri v Košiciach. (načítaj cez smartfón QR kód s odkazom na podrobnú mapu). Pokračujeme cez Bukovec, Malú Idu. V Jasove odbočíme vľavo smer Moldava nad Bodvou. Z Moldavy smer Turňa nad Bodvou. Zastavíme sa v malebnej obci Háj, kde si nad obcou po ľavej strane prezrieme nádherné vodopády. V obci je socha anjela s odlomeným krídlom. Nájdete ju na cintoríne v obci, neďaleko kostolíka. Nie je to samozrejme obyčajná socha. Táto je špecifická tým že bola použitá ako rekvizita v americkom vojnovom filme Za nepriateľskou líniou (Behind Enemy Lines). Cestu späť si môžeme zvoliť cez Rudník smerom na zlatú Idku a vychutmať si stúpanie. Pred Zlatou Idkou doprava na Hýľov, Nižný Klátov Myslavu a po 104 kilometroch sme späť v Košiciach.


Route Overview

Route Details