crono scalata Eremo 2019 sabato 8/06

9 km
500 m
56 m
crono scalata Eremo 2019 sabato 8/06