Opens route in mobile browser or app

Za výhľadom na Dievčenskú skalu

by Cebra-Bowden

Výhliadka na Dievčenskej skale: Nádherná scenéria, ktorá sa ti tu naskytne rozhodne stojí za to. Za priaznivej viditeľnosti je odtiaľto vidieť aj Vysoké Tatry. 


Route Overview

Route Details