Opens route in mobile browser or app

VELOREGIO_02.

by VELOREGIO

HU

Ezt az útvonalat elsősorban a versenykerékpárosok számára terveztük, azonban a változatos domborzat mellett számos látnivalóval is kínálja az utazót, így erőnléttől függően akár két- vagy több napos túrára is alkalmas, mivel az útvonalon számos szálláslehetőség is található. A túra kiindulópontja Sárvár, amely egyszerre fürdőváros és történelmi emlékhely is, emellett az útvonal áthalad a megye székhelyén, a látnivalókban és élményekben gazdag Szombathelyen is – a városok között pedig folyópartokkal, erdőkkel és mezőkkel változatos természeti tájakat nyújt a kerékpáros turistának, érintve a Ság-hegyet és Celldömölköt is.

Sárvárról a Rákóczi úton indulunk el, majd a 84-es úton érünk el Gércére, ahonnan alacsony forgalmú úton jutunk el Vásárosmiskére, majd onnan Kemeneskápolnára, ahol dél felé kanyarodva a Szabadság utcán jutunk el Köcskön keresztül Egyházashetyére. Itt a templomnál balra, a 8435-ös útra kanyarodunk, majd még Boba előtt újra balra, északnak fordulunk a 8429-es úton. Innen egyenesen vezet utunk Celldömölkre, keletre a Ság-hegy tömbjének látványával. Celldömölkön a vasútállomás előtt vágunk át a síneken, hogy tovább folytathassuk utunkat Vönöckre, majd Kenyeribe. Itt az Ady utcán balra kanyarodunk, majd Ostffyasszonyfánál megint jobbra a Bajcsy-Zsilinszky utcán, és elérjük a Rába hídját, majd Uraiújfalunál újra északnak vesszük utunkat, és Nicken, majd az M86-os autópálya alatti kerékpáros alagúton át Répcelakhoz érünk, hogy az autópálya másik oldalán délnek fordulhassunk, Vasegerszegen és Szelestén át Vátig. Vát után közvetlenül, az autóbuszállomás után jobbra fordulunk, és Vasszilvágyon, Acsádon és Meszlenen keresztül egészen Kőszegpatyig folyamatosan emelkedőn visz az utunk. Innen Nemescsón keresztül érünk le a Gyöngyös-patak völgyébe Lukácsházánál, ahonnan már végig a patak mentén, lakott területen érünk be Szombathely belvárosába. Szombathelyet a Rumi úton keresztül hagyjuk el, továbbra is a Gyöngyös völgyében ereszkedve, végig a 87-es úton Táplánszentkereszten, Vasszécsényen és Csempeszkopácson át Rumig, majd a Rábán keresztül Kámig. Kámtól északnak fordulunk, a Rába jobb partján haladva érjük Sárvárt az utolsó kaptatón Bejcgyertyánosig, majd onnan Nyőgéren és Sótonyon keresztül.

DE

Diese Route ist vor allem für Rennradfahrer gedacht, bietet aber auch eine Vielzahl von Attraktionen und ein abwechslungsreiches Gelände, daher unabhängig von der Kondition ist die Route für einen ein oder zweitägige Tour geeignet - da es auf dem Weg mehrere Unterkunftsmöglichkeiten gibt.

Ausgangspunkt der Tour ist Sárvár, eine Badestadt und ein historisches Denkmal. Die Route führt auch durch Szombathely, das reich an Attraktionen und Erlebnissen ist. Zwischen den Städten gibt Flussufern, Wäldern und Feldern, die einen vielfältihe Naturlandschaft für die Radtouristen anbieten, rührend den Ság- Berg und Celldömölk.

Wir fahren von Sárvár auf der Rákóczi Straße, dann erreichen wir Gérce auf der Straße 84, wo wir auf einer Straße mit geringen Verkehr nach Vásárosmiskére gelangen, und dann nach Kemeneskápolna, wo wir nach Richtung Süden auf der Szabadság Straße durch Köcsk nach Egyházashetye kommen.  Bei der Kirche biegen wir nach links auf die Straße 8435 ab, dann vor Boba wieder nach links, und fahren in Richtung Norden auf der Straße 8429. Von hier aus fahren wir direkt nach Celldömölk, nach Osten mit der Aussicht auf den Hügel von Ság. Auf dem Celldömölk überqueren wir die Eisenbahnschienen vor dem Bahnhof, um unsere Reise nach Vönöck und dann nach Kenyeri fortzusetzen. Hier biegen wir links in die Ady Straße ein, biegen dann rechts in die Bajcsy-Zsilinszky Straße bei Ostffyasszonyfa ein, erreichen die Brücke des Flusses Rába, dann bei Uraiújfalu fahren wir wider nach Norden, und dann durch Nick und durch den Fahrradtunnel unter der Autobahn M86 kommen wir nach Répcelak, damit wir an der anderen Seite der Autobahn nach Süden biegen können durch Vasergerszeg und Szeleste bis zu Vát. Nach Vát direkt nach der Bushaltestelle biegen wir nach rechts, und fahren weiter durch Vasszilvágy, Acsád und Meszlen ganz entlang bis zu Kőszegpaty führt unser Weg bergauf. Von hier aus erreichen wir das Bachtal von Gyöngyös bei Lukácsháza, von wo aus wir das Zentrum von Szombathely entlang des Baches in einem Wohngebiet erreichen. Wir verlassen Szombathely über die Rum-Straße, fahren weiter durch das Gyöngyös-Tal, auf der Straße 97 durch Táplánszentkereszt, Vasszécsény und Csempeszkopács bis zu Rum, dann über die Rába nach Kám. Von Kám aus fahren wir nach Norden, an der rechten Küste der Rába, erreichen wir Sárvár auf der letzten steile Straße nach Bejcgytartyan, von dort durch Nyőgér und Sótony.

EN

We planned this route primarily for competitive cyclists, but the varied terrain and numerous sights makes it a good target for two or more days as well, since the route offers accommodations. The route starts at Sárvár which is a spa and an historical city. The route also crosses the capital of the county, Szombathely, which is a city full of sights and experiences – and between the cities the route goes through river banks, forests and fields while going through Ság-hegy and Celldömölk.

Leave Sárvár on Rákóczi út then reach Gérce on route 84. From there, reach Vásárosmiske then Kemeneskápolna on a low traffic road, turn south on Szabadság utca that leads you to Egyházashetye through Köcsk. Here turn left at the church to route 8435 then before Boba turn left again towards north on route 8429. This leads straight to Celldömölk with the view of Ság-hegy on the east side. In Celldömölk cross the rails before the train station and continue to Vönöck then Kenyeri. Turn left on Ady utca than right on Bajcsy-Zsilinszky utca at Ostffyasszonyfa and reach the bridge of Rába. At Uraiújfalu go north again and through Nick then the cyclist tunnel of highway M86 reach Répcelak where on the other side of the highway turn south and go to Vát through Vasegerszeg and Szeleste. Turn right immediately after Vát at the bus station and ascend to Kőszegpaty through Vasszilvágy, Acsád and Meszlen. From here, through Nemescsó, reach the valley of Gyöngyös stream at Lukácsháza where the route follows the stream and reaches the downtown of Szombathely through an inhabited area. Leave Szombathely on Rumi út still in the valley of Gyöngyös and go on route 87 through Táplánszentkereszt, Vasszécseny and Csempeszkopács to Rum then through the Rába to Kám. Turn north and on the right bank of Rába finish the last climb to Bejcgyertyános then go straight to Sárvár through Nyőgér and Sótony.


Route Overview

Route Details