Skalica - Radošovce - Radimov - Holíč

38 km
455 m
458 m
Skalica - Radošovce - Radimov - Holíč