Opens route in mobile browser or app

2018 Wzdłuż Haweli przez Berlin i Poczdam

by MateM

Fragment trasy wycieczki biegnący nad rzeką Hawelą oraz jeziorami Templiner i Schwielow. 

www.matem.bikestats.pl


Route Overview

Route Details