Lučenec - Halíč - Stará Halič - Ružiná (vod. nádrž) - Divín - Tuhár - Polichno

47 km
636 m
636 m
Lučenec - Halíč - Stará Halič - Ružiná (vod. nádrž) - Divín - Tuhár - Polichno