Lučenec - Boľkovce - Nitra nad Ipľom - Holiša

13 km
60 m
63 m
Lučenec - Boľkovce - Nitra nad Ipľom - Holiša