Lučenec - Boľkovce - Nitra nad Ipľom - Holiša - Trebeľovce - Mikušovce

24 km
88 m
89 m
Lučenec - Boľkovce - Nitra nad Ipľom - Holiša - Trebeľovce - Mikušovce