Chew Stoke to Pensford

9 km
74 m
95 m
Chew Stoke to Pensford