Opens route in mobile browser or app

2020-08-23 TdF Epilogen 115km

by ÅTF Spinning

Fikarunda där vi passerar Lunda Livs vid 42km.

Fikat tar vi på Växtplats Nybyn vid 78km.


Route Overview

Route Details