Dedinky - Dobšinská Maša - Stratenskí Píla - Geravy

16 km
507 m
257 m
Dedinky - Dobšinská Maša - Stratenskí Píla - Geravy