ΚΑΜΑΡΙ - ΑΡΧΑΙΑ ΘΗΡΑ- ΠΕΡΙΣΣΑ- ΒΛΥΧΑΔΑ - ΠΥΡΓΟΣ - ΕΞΩ ΓΩΝΙΑ

31 km
701 m
701 m
ΚΑΜΑΡΙ - ΑΡΧΑΙΑ ΘΗΡΑ- ΠΕΡΙΣΣΑ- ΒΛΥΧΑΔΑ - ΠΥΡΓΟΣ - ΕΞΩ ΓΩΝΙΑ