Myjava - Bašnárovci - Prietrž (vodná nádrž) - Podhorie - Podbranč - Hrad Branč

39 km
772 m
771 m
Myjava - Bašnárovci - Prietrž (vodná nádrž) - Podhorie - Podbranč - Hrad Branč