Žarnovica - Lukavica - Hajská Skala - Vyhne - Sklené Teplice

21 km
907 m
775 m
Žarnovica - Lukavica - Hajská Skala - Vyhne - Sklené Teplice