חצי הקפה - דור אלון סובב כנרת

32 km
0 m
0 m
חצי הקפה - דור אלון סובב כנרת