Kr. Gora - Vršič - Predel - Kr. Gora

  88 km
  2,780m
  2,780m