ΚΑΜΑΡΙ - ΑΡΧΑΙΑ ΘΗΡΑ- ΠΕΡΙΣΣΑ- ΒΛΥΧΑΔΑ - ΠΥΡΓΟΣ - ΕΞΩ ΓΩΝΙΑ

  31 km
  690m
  690m