(0 ratings)

etap 11

131 km Vzdialenosť
1 080m Stúpanie
1 540m Klesanie



0,0
(0)