(0 ratings)

4. prázdnivý výjazd-súčanské kopanice + kykula

101 km Vzdialenosť
1 660m Stúpanie
1 660m Klesanie0,0
(0)Top